Advist Savjetovanje

Kontakt

advist kontakt

Potrošač može podnijeti pisani prigovor na kvalitetu naših usluga u pisanom obliku na adresu I. G. Kovačića 20, Čakovec, putem elektroničke pošte na info@advist-savjetovanje.hr te neposredno u poslovnim prostorijama Advist savjetovanja.
Odgovor na prigovor šalje se u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora.
U prigovoru je potrebno navesti svoje podatke (ime i prezime te adresu za dostavu odgovora).